Szanowni Klienci

Prowadzę działalność na podstawie:

  • certyfikatu księgowego Ministra Finansów nr 32664/2008 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • certyfikatu głównego księgowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

  • prawa wykonywania zawodu audytora wewnętrznego nadanego art. 286 ustawy
    o finansach publicznych,

  • wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych, prowadzoną przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

Posiadam ponad 25 letnie doświadczenie w branży finansowo-księgowej oraz audytorsko-kontrolnej, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Jestem członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), Association of Certified Fraud Examiners oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W swojej pracy wykorzystuję profesjonalne oprogramowanie finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe, zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i prawa pracy.

Działalność Kancelarii objęta jest obowiązkowym oraz dodatkowym ubezpieczeniem OC obejmującym czynności doradztwa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Zapraszam do współpracy

Mariusz Mizerski

KWALIFIKACJE