Z uwagi na specyfikę usług księgowych ceny są ustalane indywidualnie z klientem, gdyż zależą od wielu czynników, m.in. formy prawnej działalności, rodzaju prowadzonej księgowości, liczby dokumentów czy liczby pracowników. Dlatego też, w celu oszacowania wartości usług prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Karta podatkowa - od 150 zł

PKPiR i Ryczałt - od 170 zł

Księgi rachunkowe - od 600 zł

Obsługa kadrowa - od 40 zł za pracownika

Każda usługa przeprowadzenia audytu wewnętrznego jest wyceniana indywidualnie w zależności od zakresu prowadzonej działalności oraz obszaru objętego audytem.